fbpx

Vad är Web 3.0?

Vi ska på ett så enkelt sätt som möjligt förklara för dig vad du har att se fram emot och möjligheterna Web 3.0 ger oss.

Innehållsförteckning

Har du hört talas om web 3.0 är? Förmodligen inte, därför ska vi på ett så enkelt sätt som möjligt förklara för dig vad du har att se fram emot och möjligheterna Web 3.0 ger oss.

Du kanske tänker: Varför tar en webbyrå upp web 3.0 som inte har med en WordPress hemsida och webbdesign att göra?
Vi tror att alla, även de som inte har med ”webb branschen” att göra så som du och jag, ska förstå vad som sker i ”webben” som vi alla använder.

Innehållsförteckning

Web 3.0 definition

För att enkelt förklara så heter det Web 3.0 för att det är tredje generationens internet.
Termen Web 2.0 myntades av Tim O’Reilly och syftar då på nästa generations webbtjänster och affärsmodeller på webben. Enligt O’Reilly måste en webbsida uppfylla olika villkor för att kallas Web 2.0. Web 3.0 ses som nästa steg i utvecklingen av Internet och är en förlängning eller uppdatering av Web 2.0.

Web 3.0-definitionen kan utökas enligt följande: data kommer att kopplas samman på ett decentraliserat sätt, vilket skulle vara ett stort steg framåt mot vår nuvarande generation av internet (Web 2.0), där data mestadels lagras i centraliserade arkiv.

Dessutom kommer användare och maskiner att kunna interagera med data. Men för att detta ska hända måste programmen förstå information både konceptuellt och kontextuellt. Med detta i åtanke är de två hörnstenarna i Web 3.0 semantisk webb och artificiell intelligens (AI).
Men vad är egentligen Web 3.0, hur kommer det att se ut och hur kommer det att förändra våra liv?

Decentralisering

Detta är en kärnan i Web 3.0. I Web 2.0 använder datorer HTTP-protokollet i form av unika webbadresser för att hitta information, som lagras på en fast plats i allmänhet på en enda server. Med Web 3.0, eftersom information skulle hittas baserat på dess innehåll, kunde den lagras på flera platser samtidigt och därmed decentraliseras. Detta skulle bryta ner de enorma databaser som för närvarande innehas av internetjättar som Facebook (nu Meta) och Google, och förhindra deras otillbörliga berikning genom att ge större kontroll till användarna. Med Web 3.0 kommer data som genereras av olika och allt kraftfullare datorresurser inklusive mobiltelefoner, stationära datorer, apparater, fordon och sensorer att säljas av användare via decentraliserade datanätverk, vilket säkerställer att användarna behåller ägarkontrollen.

Tillförlitlig

Tillförlitlig och tillåtslös: Förutom decentralisering och baserad på programvara med öppen källkod, kommer Web 3.0 också att vara ”tillförlitlig” (dvs nätverket kommer att tillåta deltagare att interagera direkt utan att gå via en betrodd mellanhand) och ”tillståndslös” (vilket betyder vem som helst kan delta utan tillstånd från ett styrande organ). Som ett resultat kommer Web 3.0-applikationer antingen att köras på blockkedjor eller decentraliserade peer-to-peer-nätverk eller en kombination därav – sådana decentraliserade appar kallas Dapps.

För och nackdelar med Web 3.0

Web 3.0 har potential att ge mycket större användbarhet för användarna, och går långt utöver sociala medier, streaming och onlineshopping som utgör majoriteten av Web 2.0-applikationer som används av konsumenter. Funktioner som Semantic Web, AI och maskininlärning som är kärnan i Web 3.0 har potential att avsevärt öka tillämpningen inom nya områden och avsevärt förbättra användarinteraktionen.

Kärnfunktioner i Web 3.0 som decentralisering och premissionsfria system kommer också att ge användarna mycket större kontroll över sina personuppgifter. Detta kan bidra till att begränsa bruket av dataextraktion – vilket hänvisar till information som samlats in från webbanvändare utan deras medgivande eller som kompensation – och stävja nätverkseffekterna som har gjort det möjligt för teknikjättarna att bli nästan monopol genom exploaterande reklam och marknadsföringsmetoder.

Men decentraliseringen för med sig betydande juridiska och regulatoriska risker. Cyberbrottslighet, hatretorik och desinformation – som redan är tillräckligt svåra att bevaka – kommer att bli ännu mer i en decentraliserad struktur på grund av bristen på central kontroll. En decentraliserad webb skulle också försvåra reglering och efterlevnad; till exempel, vilket lands lagar skulle gälla för en specifik webbplats vars innehåll finns i många länder globalt?

Riktiga exempel på där Web 3.0 kan användas

Till exempel, om du planerar en semester och har en budget, skulle du behöva spendera timmar på att leta efter flyg, boende och hyrbilar, tråla igenom många webbplatser och jämföra priser. Med Web 3.0 kommer intelligenta sökmotorer eller bots att kunna sammanställa all denna information och generera skräddarsydda rekommendationer baserat på din profil och dina preferenser, vilket sparar timmar av arbete.

Sammanfattning

För att använda en analogi från filmerna, om Web 1.0 representerade den svart-vita filmens era, skulle Web 2.0 vara färgens/grundläggande 3Ds ålder, medan Web 3.0 skulle vara uppslukande upplevelser i metaversen. Precis som 2010-talet var årtiondet då Web 2.0 blev den dominerande kraften i det globala affärs- och kulturlandskapet, kan det vara Web 3.0:s tur på 2020-talet. Facebooks namnbyte till Meta den 28 oktober 2021 kan mycket väl visa sig vara ett tidigt tecken på att övergången till Web 3.0 tar fart.

Prisförfrågan

Vi kontaktar dig inom 24 timmar.